ایران پیما اصفهان سرویس های شرکت مسافربری ایران پیما شماره یک


نام شهرستان زمان حرکت مدت زمان سفر از مبدا اصفهان(ساعت)
آبادان 22:00 11 الی 12
آزادی-کرج 00:45 / 09:30 / 14:00 / 16:15 5:30 الی 6:30
اردبيل 16:30 9الی 10
اروميه ويژه 15:30 10الی 11
اصفهان 15:00 / 15:45 / 17:01 / 17:45
انزلی 19:30 10الی 11
اهواز 09:00 / 11:00 / 21:00 / 23:00 9 الی 10
اهواز ازمسيرخرم اباد 18:30 8 الی 9
بابلسر 20:00 10الی 11
بانه 17:00 11 الی 12
بندرعباس 12 الی 13
بندرعباس ويژه 17:00 / 18:30 12 الی 13
بوشهر 19:30 8 الی 9
تبريز 18:00 12 الی 13
تنکابن 18:00 12:30 الی 13:30
تهران جنوب ويژه 07:15 / 08:15 / 11:45 / 12:30 / 14:30 5:30 الی 6
جنوب ارژانتين ويژه 00:15 / 00:30 / 23:30 / 23:58 5:30 الی 6
جنوب ازادی وِيژه 10:45 / 23:00 5:30 الی 6
چالوس 16:00 7 الی 8
خرم آباد 11:00 / 22:45 6:30 الی 7
دزفول 20:15 9 الی 10
زاهدان ويژه 16:15 12 الی 13
ساری 18:00 11 الی 12
سنندج ويژه 21:00 9 الی 10
شاهرود (سمنان) 16:30 6 الی 6:30
شهريار کرج 23:00 6 الی 6:30
شيراز ويژه 07:00 / 08:30 / 10:30 / 11:30 /13:00 / 16:30 / 20:15 / 22:15 / 23:00 / 23:50 6:30 الی 7
عسلويه_قديم 16:00 10الی 10:30
گنبدکاووس 15:30 / 17:00 / 19:00 10الی 10:30
لنگرود 21:15 8 الی 9
ماهشهر 18:00 11 الی 12
مسجد سليمان ويژه 15:45 / 19:30 7 الی 8
مشهد (خراسان) 16:00 / 17:00 / 17:30 / 18:45 16 الی 17
ميناب 16:00 12 الی 13
کرمان 21:30 / 22:30 9 الی 10
کرمانشاه 20:30 7 الی 8